Mødereferater

Her kan du læse referater fra bestyrelsesmøderne.

Listen er i øjeblikket ikke ajourført. Vi arbejder på sagen.

møde d. 25.5.
møde d. 30.4.