Et initiativ på Orø

Støt vores crowdfunding-kampagne

Orø Fællesjord er en forening bestående af borgere, hovedsageligt fra Orø, med et ønske om at plante fælles nødde- og frugttræer og dyrke jorden i fællesskab med andre. Medlemmerne har dels et ønske om at beskytte grundvand, biodiversitet og klima, dels intentioner om at give offentlig adgang til søer og skov.

Orø Fællesjord er et fællesskab, en forening på Orø. Foreningens formål er at støtte permakulturprojekter på Orø, der på sigt gør øen til en giftfri, biodivers, regenerativ, pløjefri og affaldsfri ø, der modvirker klimaforandringer og hvor skovlandbrug, fælleseje og fællesskab trives. Det vil vi gøre ved at forpagte og opkøbe landbrugsjord og formidle gennem aktiviteter og skovlandbrug demonstrationsbrug.

Fællesjord betyder fælles brugsret til Orø Fællesjords arealer og at vi er fælles om at forbedre vores naturlige omgivelser og ressourcer.

Der er to overordnede dele i Orø Fællesjord, som udgør det kommende skovlandbrug: Træerne, der står i alléer, og det der bliver dyrket imellem dem. Træerne er fælles og udgør ca. en tredjedel af arealet. Der kan sankes nødder, frugt og urter i rækkerne. Jorden imellem alléerne udlejes til forskellige formål - især dyrkning af grøntsager til salg, køkkenhaver og afgræsning til dyr.

Vi håber at forpagte det første stykke jord i år.

I efteråret 2022 forventer Orø Fællesjord, med hjælp fra Den Økologiske Jordbrugsfond (DØJ), at etablere sit første permakultur-skovlandbrug på en mark tæt på Bybjerg, Orø.

Læs mere om de konkrete planer her

Du kan være med og støtte projektet ved at melde dig ind i Orø Fællesjord (250 kr./år), købe træ-sponsorater (500 kr./stk) eller blive “andelshaver” ved at købe råderet til dyrkning (i overensstemmelse med foreningens vedtægter og økologireglerne) på et stykke jord (350 kr. for 100 m2).

Kontakt os