Fælleden

I efteråret 2022 har Andelsbruget Orø Fællesjord, med hjælp fra Den Økologiske Jordbrugsfond (DØJ), etableret sig på matrikel 12e, Bybjerg, Orø.

Her ligger nu det første permakultur-skovlandbrug (økologisk) på Orø.

6,2 hektar er plantet til som skovlandbrug med nødde- og frugttræer, I løbet af 2023 sættes allédyrkning af grøntsager og bær i gang. Desuden planlægges holistisk afgræsning, i første omgang af alpachaer, læggehøns og slagtekyllinger.

Støttet af Naturstyrelsens ordning "Plant for vildtet" plantes 3700 hjemmehørende træer og buske i et bredt læhegn.

De træer og buske, vi sætter, er hvidtjørn, ask, skovfyr, rødel, lind, stilkeg, vintereg, avnbøg, hassel, dunet gedeblad, fuglekirsebær, pil, mirabel, hyld, røn, vrietorn, syren, sargents æble, seljepil, slåen, benved, havtorn, navr, skovæble og æblerose.

Vi forventer at 2 hektar af jorden bliver til skov, som lægges sammen med ny skov på naboejendommen.

I samarbejde med Holbæk Kommune forventer foreningen desuden at etablere 1-3 vandhuller til padder og regnvandsopsamling.

Der er desuden givet tilladelse til at udstykke en byggegrund tæt på Bybjerg. Her har et medlem af foreningen fået forhåndstilladelse til at opføre en landejendom, og 2,1 ha af landbrugsjorden sælges fra til den.

Alealet for den omtalte mark er 12,9 ha i alt. Fællesjorden med skovlandbruget består af 8,9 ha. 2,1 ha sælges fra og 2 ha er afsat til fredskov.

Du kan være med og støtte projektet, klimaet og grundvandet på flere måder:

  • Meld dig ind i Orø Fællesjord (250 kr. pr. år)
  • Køb 1-100 træ-sponsorater (400 kr. pr. stk)
  • Bliv “andelshaver” ved at købe råderet over et stykke jord (35 kr. for 100 m2 pr. år)*

*Dyrkning i overensstemmelse med foreningens vedtægter samt de gældende dyrkningsregler for økologi.

Kontakt