Fælleden

I efteråret 2022 forventer Andelsbruget Orø Fællesjord, med hjælp fra Den Økologiske Jordbrugsfond (DØJ), at etablere sig på matrikel 12e, Bybjerg, Orø.

Her planlægges nu det første permakultur-skovlandbrug (økologisk) på Orø.

Efter planen plantes 8,9 ha til som skovlandbrug med nødde- og frugttræer, allédyrkning af grøntsager og bær samt holistisk afgræsning mellem træerne af heste, får, køer, læggehøns og slagtekyllinger.

I samarbejde med Holbæk Kommune forventer foreningen at etablere 1-3 vandhuller til padder og regnvandsopsamling. I samarbejde med Growing Trees Foundation forventer vi at plante fredskov på 2 ha samt levende hegn i et bredt bælte rundt om hele marken.

Der er desuden givet tilladelse til at udstykke en byggegrund tæt på Bybjerg. Her har et medlem af foreningen fået forhåndstilladelse til at opføre en landejendom, og der budgetteres med at 2,1 ha af landbrugsjorden sælges fra til den.

Alealet for den omtalte mark er 12,9 ha i alt. Fællesjorden med skovlandbruget består af 8,9 ha. 2,1 ha sælges fra og 2 ha er afsat til fredskov.

Du kan være med og støtte projektet, klimaet og grundvandet på flere måder:

  • Meld dig ind i Orø Fællesjord (250 kr./år)
  • Køb 1-100 træ-sponsorater (400 kr./stk)
  • Bliv “andelshaver” ved at købe råderet over et stykke jord (350 kr for 100 m2)*

*Dyrkning i overensstemmelse med foreningens vedtægter samt de gældende dyrkningsregler for økologi.

Kontakt