Et nyt initiativ på Orø

Orø Fællesjord er et nyt fællesskab, en ny forening på Orø. Foreningens formål er at støtte permakulturprojekter på Orø, der på sigt gør øen til en giftfri, biodivers, regenerativ, pløjefri og affaldsfri ø, der modvirker klimaforandringer og hvor skovlandbrug, fælleseje og fællesskab trives. Det vil vi gøre ved at forpagte og opkøbe landbrugsjord og formidle gennem aktiviteter og skovlandbrug demonstrationsbrug.

Fællesjord betyder fælles brugsret til Orø Fællesjords arealer og at vi er fælles om at forbedre vores naturlige omgivelser og ressourcer.

Der er to overordnede dele i Orø Fællesjord, som udgør det kommende skovlandbrug: Træerne, der står i alléer, og det der bliver dyrket imellem dem. Træerne er fælles og udgør ca. en tredjedel af arealet. Der kan sankes nødder, frugt og urter i rækkerne. Jorden imellem alléerne skal udlejes til forskellige formål - især dyrkning af grøntsager til salg, køkkenhaver og afgræsning til dyr.

Vi håber at forpagte det første stykke jord i år.